Amnesty International (AI) je celosvětové hnutí lidí, kteří vedou kampaně za mezinárodně uznaná lidská práva. AI se řídí svou vizí světa, ve kterém každý človek požívá všechna lidská práva, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních aktech o lidských právech.
Pro naplňování této vize si AI vytkla jako své poslání provádět výzkum a různé aktivity zaměřené na prevenci a ukončování vážných porušování takových práv, jako je právo na tělesnou a psychickou integritu, svobodu svědomí a projevu a právo na ochranu před diskriminací, a to vše v rámci svého úsilí prosazovat dodržování lidských práv.
AI je nezávislá na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém zájmu či náboženství. Nepodporuje ani nestojí v opozici vůči žádné vládě ani politickému systému, nepodporuje ani neoponuje názorům obětí, jejichž práva se snaží chránit. Zaměřuje se pouze na nestrannou ochranu lidských práv.

V Amnesty International jsem od roku 2000 působil jako dobrovolník v Pražské skupině a od roku 2005 do roku 2007 pak jako kampaňový koordinátor. V současné době jsem členem Koordinačního výboru.


Současné projekty a kampaně AI ČR
  • Obránci lidských práv v Číně
  • Vzdělávání k lidksým právům
  • Zbraně pod kontrolu
  • Stop násilí na ženách
  • Urgentní apely na podporu konkrétních obětí porušování lidských práv
  • Uprchlíci

Zajímavé odkazy