Překlady, tlumočení a výuka španělštiny - Teplice a okolí

Jazykové korektury

Nabízené služby
 • Překlady a tlumočení ze/do španělštiny
 • Výuka španělštiny - soukromě i pro firmy
 • Jazykové korektury českých i španělských textů

 • Zpracovatelné předlohy
 • Word, Excel, Powerpoint; Acrobat (PDF); CAT Trados
 • Specializace na obory
 • zdravotnictví, psychologie, pedagogika, žurnalistika, historie, ekonomie, ekologie, sport, doprava
 • Kvalifikace a zkušenosti
 • DELE (Diploma de Espa?ol como Lengua Extranjera) - úroveň C2
 • specializovaná jednooborová čeština na PF Ústí nad Labem
 • překlady jihoamerických telenovel z poslechu
 • tlumočení pro Policii ČR
 • překlady pro Fakultu dopravní ČVUT
 • Cena
 • Výuka - 250 Kč za hodinu
 • Překlady - dle složitosti textu a komplikovanosti předlohy (cca 60 hal za slovo)
 • Kontakt
 • Mgr. Jana Šimáčková
 • tel.č.: +420 732 850 493
 • e-mail: dona-juana@seznam.cz
 • IČO: 88553396
 • Španělština je románský jazyk, společně s portugalštinou, galicijštinou a katalánštinou tvoří hispánskorománskou podskupinu románské jazykové rodiny.

  Španělština je oficiálním jazykem 20 zemí světa a mluví jí také menšinové komunity na Filipínách, v USA (Texas, Nové Mexiko, Kalifornie, Arizona a v severních městských centrech jako je New York nebo Luisiana), kde je asi 25 milionů španělských mluvčích, v Rovníkové Guineji a na severu Afriky ve španělských enklávách Ceuta a Melilla. Počet lidí mluvících španělsky je asi 350 milionů, z nichž ve Španělsku jich je asi 39 miliónů.

  Španělština je jedním ze šesti úředních jazyků OSN a jedním z pracovních jazyků Evropské unie.